Chia sẻ kiến thức

Kinh nghiệm kế toán

Kinh nghiệm làm thủ kho - kế toán kho

Công việc của một người thủ kho đơn thuần thì chỉ bao gồm vài gạch đầu dòng bên dưới. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một người thủ kho “ hoàn hảo “ thì bạn phải làm nhiều hơn như thế rất nhiều,..

Học thủ thuật kế toán để trở thành

Ngày nay kế toán được đào tạo rất là nhiều bên cạnh đó các doanh nghiệp mọc ra cũng không kém "cung và cầu hầu như là tương đương" nhưng điều đáng nói ở đây là càng ngày tính chất công việc và các số liệu...

Cách đọc bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán còn được gọi là "báo cáo về tình hình tài chính", thể hiện tài sản, nợ phải trả của công ty và vốn chủ sở hữu (giá trị ròng). Bảng cân đối kế toán, cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tạo nên nền tảng...

Khái niệm chi phí được trừ theo khoản

Chi phí hợp đồng thử việc, hợp đồng học nghề, tập nghề, chi phí trả cho cộng tác viên có được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN: Tất cả các khoản tiền lương tiền công trả cho người lao động phát sinh trực tiếp...

Cảm nhận của học viên