Chiêu sinh

Danh sách khóa học

KHAI GIẢNG KHÓA KẾ TOÁN THỰC HÀNH K16

☀ ☀ KINH NGHIỆM NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN - THUẾ TỪ THỰC TẾ☀ ☀ ►Tham khảo ngay các khóa đào tạo của Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Kế Toán VAF

Xem chi tiết

Khóa học kế toán thực hành - BCT - BCT

Khóa học Kế Toán Thực Hành - Báo Cáo Thuế - Báo Cáo Tài Chính trong 24 buổi giúp bạn hiểu rõ chính sách thuế TNDN, TNCN, lập được BCTC,...

Xem chi tiết

Khóa học kế toán thực hành - BCT - BCT

Kế toán VAF cam kết sau khi hoàn tất khóa học Kế Toán Thực Hành - Báo Cáo Thuế - Báo Cáo Tài Chính bạn sẽ lập được báo cáo tài chính

Xem chi tiết

Khóa học sử dụng phần mềm Misa

Khóa Học giúp bạn hiểu biết sâu sắc cách sử dụng phần mềm kế toán MISA trong khoảng thời gian ngắn nhất. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh s

Xem chi tiết