Dịch vụ quyết toán thuế năm 2013

Dịch vụ quyết toán thuế năm 2013

Dịch Vụ Quyết Toán Thuế Năm 2013 bảo vệ lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và chịu trách nhiệm tuyệt đối về chất lượng dịch vụ, cam kết bồi thường thiệt hại nếu có sai sót trong kê khai.

Sắp hết thời hạn Quyết toán thuế cuối năm 2013 (TNDN và TNCN) nhưng doanh nghiệp bạn đang bận lộn với Công việc kinh doanh, Bộ phận kế toán bận lộn với Công việc kế toán nội bộ không còn thời gian để nắm bắt kịp thời với Chính sách thuế thay đổi chống mặt của năm 2013. Vì vậy, bộ hồ sơ chứng từ sổ sách kế toán thuế chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót và nguy cơ xuất toán chi phí dẫn đến truy thu thuế TNDN và nộp phạt thuế với số tiền là 20%*Số tiền truy thu thuế+Khoản tiền lãi chậm nộp là 0.07%/ngày*Số ngày chậm nộp*Số thuế bị truy thu. Vậy làm cách nào để Quyết toán thuế năm 2013 KHÔNG BỊ TRUY THU THUẾ VÀ NỘP PHẠT với số tiền lên đến hàng tỷ đồng như các năm trước.
Doanh nghiệp bạn mới thành lập trong năm 2013 cũng như trước đó đã thành lập nhưng toàn bộ thuê các cá nhân cũng như các doanh nghiệp khác làm Dịch vụ kế toán với giá rẻ. Kết quả nhận được là chỉ tờ khai thuế GTGT và Tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý, ngoài ra không có sổ sách kế toán. Vì vậy, làm sao để quyết toán thuế TNDN và Thuế TNCN với chi phí thuế là thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế.
Doanh nghiệp của bạn có kế toán mới vào nghề chưa từng làm Quyết toán thuế cuối năm bao giờ. Vì vậy, bạn đang lo lắng là Kế toán của Công ty bạn làm Quyết toán thuế TNDN và TNCN có đúng theo quy định của Pháp luật về thuế hay không?, chứng từ và sổ sách kế toán có phù hợp với Quy định về hóa đơn chứng từ và Sổ sách kế toán chưa? Nếu để kế toán làm như vậy mà không nhờ một công ty chuyên về lĩnh vực Kế toán thuế soát xét thì nguy cơ rủi ro truy thu thuế và nộp phạt là rất cao.
Dịch vụ soát xét quyết toán thuế cuối năm 2013 của Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ kế toán thuế An Tâm sẽ giúp bạn giảm thiếu tối đa về thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật.
Chi tiết công việc Quyết Toán Thuế
Nhân sự thực hiện Quyết Toán Thuế
Tạ Văn Việt
Tạ Văn Việt Dịch vụ Kế toán CPT
Ông Tạ Văn Việt chịu trách nhiệm Dịch vụ Kế toán tại AN TÂM. Trước khi tham gia AN TÂM. Ông Việt với hơn 20 năm kinh nghiệm làm kế toán các loại hình doanh nghiệp (Dịch vụ, Thương Mại, Sản xuất). Tham gia nhiều cuộc thanh kiểm tra quyết toán thuế trực tiếp với Cơ quan thuế.
Kinh nghiệm thực tế
Từ tháng 1 năm 2007 đến 6 năm 2008 : Kế toán tổng hợp Chi Nhánh Bình Dương Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
Từ tháng 7 năm 2008 đến 12 năm 2009 : Kế toán trưởng Chi Nhánh Tiền Giang Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
Từ tháng 1 năm 2010 đến 1 năm 2011 : Kế toán trưởng Chi Nhánh Vĩnh Long Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
Từ tháng 2 năm 2011 đến 7 năm 2012 : Kế toán trưởng Chi Nhánh Phan Thiết Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
Từ tháng 8 năm 2012 đến 3 năm 2013 : Kế toán phó nhà máy sản xuất thùng của Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Ô Tô Chuyên Dụng Trường Hải
Từ tháng 4 đến tháng 08 năm 2013 đến nay : Kế toán trưởng Chi Nhánh Cần Thơ Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải . Đồng Thời Kiêm nghiệm Kế toán trưởng Chi Nhánh Vĩnh Long Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải .
Trình độ chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ Tài chính, Việt Nam
Cử nhân kinh tế, trường Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
Hội viên của Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam
Hội viên Hội kế toán Việt Nam (VAA)
Bùi Tấn Hải Dịch vụ đào tạo-Tư vấn thuế MA,CPA, CPT
Ông Bùi Tấn Hải chịu trách nhiệm quản lý và điều hành chung các hoạt động tại AN TÂM, Phụ trách Đào tạo -Tư vấn Thuế tại AN TÂM. Trước khi tham gia AN TÂM. Ông Hải với hơn 12 năm kinh nghiệm Tư vấn thuế, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Tham gia nhiều kỳ thanh kiểm tra Quyết toán thuế trực tiếp với Cơ quan thuế, Giảng dạy các lớp kế toán trưởng, Kế toán chuyên nghiệp, các chuyên đề về thuế, Kế toán.
Kinh nghiệm thực tế
Chủ nhiệm Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính ánh sang Á Châu (AFCC) nay là KSI từ 2003-2008
Phó phòng kiểm toán nội bộ, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải từ 2008-2011
Trưởng bộ phận Tư vấn chính sách, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải từ 2011-2012. Tham gia trực tiếp công tác Quyết toán thuế tại Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải và các Công ty con trong Tập đoàn.
Tham gia giảng dạy chuyên đề Kế toán-Thuế, dạy Kế toán trưởng tại các Trung tâm từ 2012 cho đến nay.
Trình độ chuyên môn
Thạc Sỹ kinh tế-Trường đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
Kiểm toán viên Quốc gia, Bộ Tài chính, Việt Nam
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ Tài chính, Việt Nam
Hội viên hội kiểm toán viên hành nghề (VACPA)
Hội viên của Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam
Nguyễn Hải Thượng
Nguyễn Hải Thượng Dịch vụ kế toán CPA, CPT
Ông Nguyễn Hải Thượng chịu trách nhiệm về mảng Dịch vụ kế toán tại AN TÂM. Trước khi tham gia AN TÂM. Ông Thượng có 12 năm kinh nghiệm thực tế với vai trò Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng tại những Tập đoàn lớn.
Ngoài Phụ trách dịch vụ Kế toán tại AN TÂM. Ông Thượng còn tham gia giảng dạy những khóa học Kế toán thực hành và Thực hành khai báo thuế tại AN TÂM. Với kinh nghiệm thực tiễn Ông Thượng sẽ giúp các học viên hiểu sâu về Thuế-Tài chính-Kế toán cho các học viên theo học tại AN TÂM.
Kinh nghiệm thực tế
Kế toán trương tại Công ty TNHH SEMCO VIỆT NAM thuộc tập đoàn đa quốc gia từ năm 2003-2008
Chuyên viên cao cấp kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải từ năm 2008-2009.
Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần xây dựng Đất Xanh từ năm 2009-2010. Đồng thời là thành viên sáng lập của Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam.
Từ năm 2011 đến nay Giám Đốc tài chính tại các kênh truyền hình, tạp chí và tổ chức sự kiện.
Trình độ chuyên môn
Kiểm toán viên Quốc gia, Bộ Tài chính, Việt Nam
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ Tài chính, Việt Nam
Cử nhân kinh tế, trường Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
Hội viên hội kiểm toán viên hành nghề (VACPA)
Hội viên của Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ Dịch vụ tư vấn Thuế-Kế toán CPT
Ông Nguyễn Hoàng Vũ chịu trách nhiệm Dịch vụ tư vấn Thuế-Kế toán tại AN TÂM. Trước khi tham gia AN TÂM. Ông Vũ với hơn 8 năm kinh nghiệm làm Tư vấn thuế-Kế toán, Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Tư vấn chính sách Thuế-Kế toán cho những tập đoàn lớn.
Kinh nghiệm thực tế
Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM (AISC) từ 2005-2008.
Kiểm toán viên nội bộ và Tư vấn chính sách Thuế-Kế toán, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải từ 2009-2013.
Trình độ chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ Tài chính, Việt Nam
Cử nhân kinh tế, trường Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
Hội viên của Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam
Hội viên Hội kế toán Việt Nam (VAA)
Nguyen Ba Duy
Nguyễn Bá Duy Dịch vụ đào tạo-Tư vấn thuế CPT
Ông Nguyễn Bá Duy chịu trách nhiệm về tư vấn thuế, đánh giá rủi ro về thuế và đào tạo chuyên sâu về khai báo, quyết toán thuế tại An Tâm. Trước khi tham gia An Tâm. Ông Duy với hơn 7 năm kinh nghiệm làm kiểm toán, tư vấn thuế, rà soát đánh giá rủi ro về Thuế cho các Công ty trong nước và nước ngoài.
Kinh nghiệm thực tế
Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụTin học (AISC), 2007-2008
Trưởng phòng Dịch vụ kế toán thuế - Tư vấn, đánh giá rủi ro về thuế, Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn thuế Tâm Điểm, 2008 - 2013
Trình độ chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ Tài chính, Việt Nam
Cử nhân kinh tế, trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tp.Hồ Chí Minh
Phí dịch vụ Quyết Toán Thuế
Tùy thuộc vào độ phức tạp của chứng từ sổ sách; Chứng từ phát sinh và loại hình của doanh nghiệp mà hai bên tiến hành thỏa thuận giá thực tế khi áp dụng, doanh nghiệp có thể hoàn toàn an tâm khi đã sữ dụng dịch vụ từ AN TÂM. Chúng tôi đảm bảo tối ưu hóa số thuế phải nộp cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.
Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp đang làm dịch vụ kế toán không đủ chức năng ngành nghề dịch vụ kế toán với giá rẻ và Kết quả doanh nghiệp nhận được phải trả giá đắt khi sử dụng những dịch vụ này là thuế xuất toán hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Kế toán-Thuế An Tâm có đủ chức năng ngành nghề Dịch vụ kế toán và Dịch vụ Khai báo thuế theo Giấy phép kinh doanh đã được Sở Kế hoạch và đầu Tp.HCM cấp ngày 10/12/2013. Doanh nghiệp hãy An Tâm khi sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, với những chuyên gia là Giám đốc tài chính, Kiểm toán viên, Kế toán trưởng đã trải qua nhiều kỳ quyết toán thuế trực tiếp với Cơ quan thuế sẽ mang đến cho doanh nghiệp dịch vụ tốt nhất.

Cảm nhận của học viên