Tuyển kế toán trưởng

Tuyển kế toán trưởng

Công ty cần tuyển nhân sự cho vị trí kế toán trưởng kiêm thu ngân, mời bạn tham khảo và apply CV...
Mô tả chi tiết công việc
- Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán phù hợp với hoạt động của công ty;
- Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị;
- Tổ chức việc lập, soát xét và trình duyệt các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu hồ sơ, giấy tờ áp dụng cho bộ phận kế toán và các bộ phận có liên quan để cung cấp thông tin kinh tế cho kế toán;
- Tổ chức và giám sát kiểm kê vật tư, hàng hóa, tài sản của Công ty;
- Tổ chức việc cập nhật kiến thức, hội thảo, học hỏi kinh nghiệm cho nhân viên kế toán, thường xuyên cập nhật các công nghệ, kỹ thuật cao, kinh nghiệm tiến tiến vào công tác kế toán;
- Theo dõi, giám sát việc phân tích và tổng hợp thông tin tài chính;
- Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin kinh tế, tài chính về hoạt động kinh doanh, các khoản thu, chi, công nợ, doanh thu, chi phí của doanh nghiệp cho Ban lãnh đạo; Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động của Công ty, nhất là các vấn đề về tài chính;
- Thực hiện công tác kế toán, tài chính phù hợp với quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế và các quy định liên quan;
- Lập kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn giúp việc điều hành tài chính của Ban lãnh đạo Công ty, Tập đoàn được chủ động, kịp thời trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn tối ưu.
- Đưa ra dự báo tài chính các rủi ro kinh doanh và các giải pháp phòng ngừa xử lý;
- Tham gia vào việc lập hồ sơ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mất mát, thất thoát tài sản, xử lý chi phí của Công ty;
- Thực hiện công tác đối ngoại với Thuế, Kiểm toán, Ngân hàng,… và các bộ phận khác trong Công ty;
- Tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khuyến khích các nhân viên dưới quyền trong công việc chuyên môn;
- Lãnh đạo, quản lý nhân viên tuân thủ các quy định của kế toán, Công ty và Tập đoàn.
Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí phó phòng Kế toán trở lên
- Có khả năng tiếng Anh
- Ưu tiên ứng viên nam
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý tốt
Mô tả
- Trình độ học vấn: Cử nhân.
- Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm.
- Loại công việc: Toàn thời gian cố định.
- Tuổi: 32-48.
- Giới tính: Nam.
Thông tin liên hệ
Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
Mô tả:
- Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty
- Liên hệ: Ms. Linh Đa - 0905457772
Tên liên hệ: Ban HCNS
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Nhà ACB, 218 Bạch Đằng, Quận Hải Châu , Đà Nẵng , Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi: 14/04/2017 Ngày hết hạn: 14/05/2017

Cảm nhận của học viên